.
Hans Øllgaard Buhl, Ph.D
curator, history of science

E-mail: hans.buhl@si.au.dk
Office: Room 1102-218
Tlf.: +45 8715 5415

Research Subjects:
History of scientific instuments and history of technology, particularly telecommunication, Danish electrotechnical industry and the relation between science and technology.

Selected publications:

Buesenderen - Valdemar Poulsens radiosystem,
Aarhus Universitetsforlag 2005.

"Introduction:Comprehending Complexity"
i: K. v. Kooten Niekerk and H. Buhl (red.),
The Significance of Complexity. Approaching a Complex World Through Science, Theology and the Humanities,
Ashgate 2004, 3-20.

13 Sure Winners? 100 Years of Danish Nobel Prizes
Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Steno Museet 2001
[Together with Donald Jerne og Haidee Walther-Larsen]

Sfærernes harmoni - en videnskabshistorie om forholdet mellem musik og fysik,
Steno Museets Venner 2000.

"Fysik og Musik i videnskabshistorien - fra enhed til modsætning",
Aktuel Naturvidenskab 2/1999, 28-31.
[Sammen med C.R. Kjaer]

"Den forureningsfri bil ...? - om nødvendigheden af naturvidenskabelig almendannelse",
Højskolebladet 123 nr. 37 (1998) 6-10.

"Fysikken og historien bag optiske fibre i endoskopi og telekommunikation",
"Bibliotek for Læger 190 (1998) 261-267.

"Sociotekniske systemer i teori og praksis",
Philosophia 25, 3-4(1996) 143-166.

Tycho Brahe: Liv, gerning og instrumenter.
Uddrag af Tycho Brahes Mechanica kommenteret og bearbejdet af Hans Buhl
,
Steno Museets Venner 1996.

"Det eletrotekniske miljø i Danmark omkring 1900",
Polhem 13 (1995) 37-60.

Buesenderen - Et komparativt studium af Poulsen-systemets opfindelse, udvikling og innivation i Danmark, England og USA.
Ph.D. afhandling, Naturvidenskabeligt Fakultet Aarhus Universitet 1995.
(English summary)

To veje til fjernsynet.
En beretning om fjernsynets tidlige historie
,
Steno Museets Venner 1994.

"Buesenderen - en del af et kommunikationssystem"
i: H. Buhl og H. Nielsen (red.),
Made in Denmark- Nye studier i dansk teknologihistorie,
Klim 1994, 114-137.

"Telegrafonen og Buesenderen - om vanskelighederne ved at udvikle avanceret teknologi i et teknologisk periferland"
i: H. Nielsen, H. Buhl og H. Siggaard Jensen:
Sender og Modtager,
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1993, 9-57.
[Sammen med H. Nielsen]Til toppen af siden

| history of science | history of medicine | planetarium | herb garden |
| temporary exhibitions | information | comming events | virtuseum | links |
| about this site | webmaster | dansk menu | deutsches menü |

The Steno Museum, C.F. Møllers Alle 1100, DK-8000 Århus C
Phone: +45 87 15 54 15, E-mail: stenomuseet@si.au.dk