.
  Fredrik Bajer
Officer, politiker og forfatter (1837–1922)

Modtog nobelprisen i fredsarbejde i 1908 for et langt livs indsats for fredssagen.Fredrik Bajer indledte en militær karriere som 17-årig og deltog som løjtnant ved dragonerne i krigen i 1864. Trods stor fortjeneste hér blev han afskediget og hjemsendt året efter, på grund af hærens indskrænkning efter krigens ophør.

Efter afskedigelsen flyttede Bajer til København, blev sproglærer, skribent og fra 1871 oversætter. Han giftede sig i 1867 med Matilde Schlüter – en aktiv forkæmper for kvindesagen.

I 1872 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han sad til 1895. Han engagerede sig i en række samfundsanliggender og enkeltsager af grundlæggende humanistisk og demokratisk karakter og udfoldede sideløbende hermed et betydeligt samfundsfagligt forfatterskab.

Bajer samlede dog efterhånden sin energi og sit engagement om den sag, hvor han fik størst betydning både nationalt og internationalt – fredssagen. Dér så han sin hovedopgave, og var i arbejdet for dette en ildsjæl og en slider.

Fredssagen
I 1882 stiftede Fredrik Bajer det, der senere blev navngivet Dansk Fredsforening. Som formand herfor tog han initiativ til det første nordiske fredsmøde i Göteborg i 1885, og fortsatte siden ihærdigt med at arbejde på at sikre et vidtrækkende samarbejde mellem de nordiske fredsorganisationer.

Sideløbende hermed knyttede han forbindelser med fredsvenner i andre lande. Han deltog bl.a. i den europæiske fredskongres i Bern i 1884 og i den første verdensfredskongres i Paris i 1889. På verdensfredskongressen i Rom i 1891 lykkedes det ham at få stiftet Verdensfredsbureauet, som han de næste 6 år var præsident for. Samme år stiftede han en dansk interparlamentarisk gruppe, hvor han virkede som sekretær. Fra 1892 sad han tillige i The Interparliamentary Bureau, oprettet i Bern samme år. Takket være Bajers energiske virksomhed, banede han også vejen for det nordiske interparlamentariske forbund i 1908.

Nobeltildelingen for fredsarbejde, 1908
Fredrik Bajer var indstillet til nobelprisen hvert år fra 1901. Det første år havde han selv samlet den omfattende dokumentation, systematiseret i 31 læg og mapper, der støttede hans kandidatur. Dette indgik i de følgende års vurdering. I 1908 tildelte Det Norske Stortings Nobelkomité Bajer fredprisen til deling med svenskeren K. P. Arnoldsen. Grundet dårligt helbred kunne han ikke selv være til stede ved overrækkelsen af prisen.
Til toppen af siden

| Steno Museet | Væksthusene | Ole Rømer Observatoriet |
| information | kommende arrangementer | aktiviteter | skoletjenesten |
| webmaster | english menu | deutsches menü |

Steno Museet, C.F. Møllers Alle 2, Universitetsparken, 8000 Århus C
Tlf: 87 15 54 15, E-mail: stenomuseet@si.au.dk